Eng
Magdalena Pawłowska

Dlaczego budowanie odporności w startupie jest ważne w okresie spowolnienia?

3 strategie, które możesz wdrożyć

Startupy są szczególnie narażone na spowolnienie gospodarcze. Wiele z nich staje przed poważnymi wyzwaniami w czasach recesji. Budowanie strategii i kultury odporności w Twoim startupie może znacząco pomóc Ci przetrwać trudny okres i przygotować się do silnego wzrostu, gdy gospodarka się odbije. W tym artykule przeanalizuję kilka strategii budowania odporności w startupach podczas spowolnienia gospodarczego.

Pandemia COVID-19 lub wojna na Ukrainie to idealne przykłady tego, jak siły zewnętrzne mogą wpływać na firmy. Startupy, które miały wbudowaną elastyczność w swoje modele biznesowe miały większe szanse na przetrwanie kryzysu, podczas gdy te, które jej nie rozwijały, walczyły o utrzymanie się na powierzchni.

Jak więc startupy mogą budować odporność w swoim modelu biznesowym podczas spowolnienia? Najpopularniejsze, ale i najskuteczniejsze strategie obejmują:

 • Strategiczne cięcie kosztów poprzez renegocjację umów, redukcję zatrudnienia lub cięcie zbędnych wydatków w celu poprawy pozycji finansowej oraz optymalizacja działań poprzez usprawnienie procesów, automatyzację zadań lub przyjęcie nowych technologii w celu zmniejszenia kosztów i poprawy konkurencyjności.
 • Dywersyfikację źródeł przychodów poprzez ekspansję na nowe rynki, wprowadzenie nowych produktów lub usług, albo zbadanie nowych kanałów dystrybucji w celu stworzenia bardziej zrównoważonego modelu biznesowego.
 • Budowę silnego zespołu o zróżnicowanych umiejętnościach, uzupełniających się kompetencjach i kulturze odporności.

Należy pamiętać, że budowanie odporności jest procesem ciągłym, który wymaga stałej uwagi i innowacji. Głównym celem tego procesu jest stworzenie takiego modelu działania, który pozwoli na rozwój mimo niesprzyjających warunków gospodarczych.

Cięcie kosztów i optymalizacja procesów w startupie

Jedną z kluczowych strategii budowania odporności jest optymalizacja działań. W czasach niesprzyjających warunków gospodarczych wydajność i efektywność wykorzystania posiadanych zasobów staje się kluczowa. Można to osiągnąć poprzez usprawnienie procesów, automatyzację zadań lub adopcję nowych technologii. W ten sposób można zmniejszyć koszty działania startupu i poprawić jego konkurencyjność na tle podobnych podmiotów rynkowych.

Istnieje wiele konkretnych procesów, które można zautomatyzować w startupie, obniżając w ten sposób koszty:

 • Fakturowanie i rozliczanie: Korzystając z oprogramowania do fakturowania, możesz zaoszczędzić czas i pieniądze na ręcznych procesach fakturowania, a także pomóc zapewnić dokładność i terminowe płatności.
 • Zarządzanie mediami społecznościowymi: Narzędzia do automatyzacji mediów społecznościowych mogą pomóc Ci zaplanować posty, śledzić metryki zaangażowania i zarządzać wieloma kontami bardziej efektywnie.
 • Zarządzanie zapasami: Oprogramowanie do zarządzania zapasami może zautomatyzować zadania, takie jak śledzenie poziomów zapasów, ponowne zamawianie produktów i generowanie raportów, poprawiając dokładność i eliminując pracę ręczną.
 • Wsparcie klienta: Chatboty i inne narzędzia automatyzacji mogą pomóc w obsłudze rutynowych zapytań klientów, uwalniając zespoły obsługi klienta do obsługi bardziej złożonych problemów.

Przyjęcie nowych technologii może również pomóc w optymalizacji operacji. Na przykład rozwiązania programowe, które automatyzują księgowość i sprawozdawczość finansową, mogą pomóc w ograniczeniu czasu i kosztów związanych z tymi zadaniami. Podobnie, wdrożenie oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami (CRM) może pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu sprzedażą i marketingiem.

Optymalizując procesy operacyjne istotnie zmniejszasz koszty prowadzenia działalności i poprawiasz atrakcyjność modelu biznesowego, co nie pozostaje bez znaczenia także wtedy, gdy gospodarka wkracza na drogę wzrostu, a kapitał inwestycyjny venture capital się odblokowuje.

Dywersyfikacja strumieni przychodów

Poleganie na jednym źródle przychodów może sprawić, że Twój startup będzie podatny na zagrożenia, gdy gospodarka nie będzie Ci sprzyjać. Tak więc dywersyfikacja może pomóc Ci złagodzić ryzyko i zapewnić długoterminowy wzrost. Oczywiście, budowanie dodatkowych strumieni przychodów jest możliwe, gdy masz już stały strumień przychodów ze swojego podstawowego produktu i masz potwierdzone dopasowanie produktu do rynku. Zazwyczaj właściwym momentem na rozpoczęcie dywersyfikacji strumieni przychodów jest koniec fazy seed lub czas rundy A.

Istnieje wiele sposobów na dywersyfikację strumieni przychodów w Twoim startupie. Oto kilka najpopularniejszych przykładów:

 • Rozszerzenie portfolio produktowego: Możesz opracować nowe produkty lub usługi, które uzupełniają istniejącą ofertę. Może to pomóc w przyciągnięciu nowych klientów i wygenerowaniu dodatkowych strumieni przychodów. Na przykład firma, która oferuje oprogramowanie do analizy danych, może rozszerzyć swoją linię produktów o usługi powiązane, takie jak czyszczenie danych lub dodatkowe moduły raportowania.
 • Modele subskrypcyjne: Modele przychodów oparte na subskrypcji mogą zapewnić Ci przewidywalny, powtarzalny strumień przychodów. Może to być miesięczny lub roczny abonament za dostęp do platformy programowej lub usługi. VC preferują miesięczne subskrypcje, ponieważ są one bardziej przewidywalne i łatwiejsze do udowodnienia wzrostu.
 • Licencjonowanie lub franchising: Możesz licencjonować swoje produkty lub usługi innym firmom lub franczyzować model biznesowy. Może to pomóc w generowaniu przychodów poprzez licencje lub opłaty. Oczywiście ten rodzaj dodatkowych przychodów nie będzie dostępny dla wszystkich rodzajów firm.
 • Partnerstwa: Partnerstwo z innymi firmami może zapewnić nowe źródła przychodów poprzez oferowanie komplementarnych produktów lub usług. Na przykład, firma oferująca oprogramowanie do handlu elektronicznego może współpracować z firmą przetwarzającą płatności, aby zapewnić bardziej kompleksowe rozwiązanie.

Dywersyfikacja strumieni przychodów może również pomóc w dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. Jeśli jeden strumień przychodów staje się mniej rentowny lub mniej opłacalny, inne strumienie przychodów mogą pomóc zrekompensować straty.

Budowanie odporności w modelu biznesowym startupu obejmuje więcej niż tylko cięcie kosztów i optymalizację operacji. Dywersyfikacja strumieni przychodów to kluczowa strategia zapewniająca długoterminowy sukces.

Budowanie silnego i zróżnicowanego zespołu - najważniejsza rzecz, którą możesz i powinieneś zrobić

Prawdą jest powiedzenie, że świetny zespół odniesie sukces, nawet jeśli produkt/usługa nie jest najlepsza na świecie. Ale kiedy zespół nie jest genialny, możesz mieć najlepszy produkt/usługę, a i tak nie odniesiesz sukcesu.

W ciągu ostatnich lat widziałam wiele startupów, które pojawiały się i znikały. Jednym z kluczowych czynników, które oddzielają te, które odniosły sukces od tych, które go nie odniosły, jest siła ich zespołu. Z mojego doświadczenia wynika, że zbudowanie silnego zespołu o zróżnicowanych umiejętnościach jest niezbędne do zbudowania odpornego startupu. Szczególnie, gdy nie ma jeszcze trakcji lub nawet MVP produktu, zespół jest tym, w co inwestujemy.

Po pierwsze, kluczowe jest posiadanie zróżnicowanego zespołu. Nie chodzi tu tylko o płeć, rasę i pochodzenie etniczne, ale przede wszystkim różne środowiska, doświadczenia i zestawy kompetencji. Dzięki zespołowi posiadającemu różne perspektywy i wiedzę pochodzącą z różnych źródeł, można podejść do złożonych wyzwań z większą kreatywnością i innowacyjnością oraz identyfikować potencjalne ryzyka i możliwości ich mitygacji, które w przypadku zespołów jednorodnych mogłyby zostać przeoczone.

Po drugie, zapewnienie ciągłego rozwoju Twojego teamu jest kluczowe. Powinniście być na bieżąco z trendami w branży, nowymi technologiami i rozwijającymi się najlepszymi praktykami, bo tylko wtedy jesteście w stanie szybko adaptować się do zmieniających się warunków rynkowych.  

Wreszcie, istotne jest, aby kultywować kulturę odporności na nieprzewidywalne wyzwania i niepowodzenia podczas budowania startupu. Wśród członków zespołu należy cenić nastawienie na rozwiązywanie problemów, podejmowanie ryzyka i wytrwałość. Dodatkowo, ważne jest, aby stworzyć wspierające i integracyjne miejsce pracy, w którym członkowie zespołu czują się odpowiedzialni za swoją pracę i efektywnie współpracują z innymi.

Ostatecznie, budowanie odpornego startupu polega na stworzeniu zespołu, który potrafi się dostosować, uczyć i rozwijać w obliczu niepewności i zmian. Wymaga to starannego planowania i celowego inwestowania w rozwój i dobre samopoczucie pracowników. Nie chodzi tylko o zatrudnienie najlepszych ludzi, ale o stworzenie środowiska, w którym ci ludzie mogą się rozwijać i odnosić wspólne sukcesy.

Wbudowanie odporności w model biznesowy startupu, zwłaszcza w czasie spowolnienia, jest jednym z najważniejszych elementów strategii rozwoju. Odporne startupy są lepiej przygotowane do przetrwania wstrząsów gospodarczych, a gdy gospodarka się odbudowuje, generują silniejsze wzrosty i wyższe wyceny.

Podobne artykuły

Jesteśmy

DLA WAS

Dla mediów

media@level2.vc

Level2 Ventures B.V.

De Boelelaan 7

1083HJ Amsterdam