Eng

Aktualności

25 marca 2022

Salesbook w programie akceleracyjnym NCBR

19 lutego 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozpoczęło pilotażowy program akceleracyjny ze stanem Nevada pod nazwą NCBR-NAP: NCBR-Nevada Acceleration Program. Celem projektu jest połączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i stanu Nevada poprzez akcelerację na rynku amerykańskim – z wykorzystaniem instytucji i związanych z nimi mentorów.

Jesteśmy

DLA WAS

Level2 Ventures B.V.

De Boelelaan 7

1083HJ Amsterdam