Eng

Level2 Ventures wziął udział w międzynarodowej rundzie inwestycyjnej Sea Machines

Level2 Ventures i RKKVC wspólnie z Emerald Technology Ventures oraz Nabtesco Technology Ventures (NTV) zainwestowały w Sea Machines, twórcę autonomicznych systemów sterowania, zaawansowanej technologii detekcji i identyfikacji dla statków morskich. W rundzie finansowania opiewającej na 12 mln $ uczestniczyli także Chevron Technology Ventures i IMC Group. Zebrany kapitał Sea Machines przeznaczy na udoskonalenie technologii, rozbudowę bazy klientów i zwiększenie udziałów w rynku. W gronie klientów spółki już teraz znajdują się: Lockheed Martin, MAERSK, Oersted, US Navy, US Special Forces i DLR.

Firma Sea Machines Robotics z siedzibą w Bostonie jest światowym liderem w dziedzinie autonomicznych systemów pilotowania dla statków morskich. Technologia ta pozwala na autonomiczne i zdalne sterowanie statkiem, pełną kontrolę systemów pokładowych oraz zmniejszenie zaangażowania pracy ludzkiej dzięki automatyzacji procesów pokładowych.

- Sea Machines jest pionierem na szybko rozwijającym się rynku autonomicznych usług żeglugowych. Inwestując w spółkę zakładamy, że systemy automatycznego sterowania i unikania kolizji będą kluczowymi czynnikami wpływającymi na konkurencyjność w sektorze morskim. Pomimo procedur mamy w nim do czynienia z ponad czterema tysiącami incydentów bezpieczeństwa każdego roku. Ilość operatorów korzystających z systemów autonomicznego sterowania systematycznie rośnie, ogromny wpływ na to mają rosnące koszty, niedobory siły roboczej, aspekty bezpieczeństwa, ale też wysokie ceny paliw i nacisk na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że w latach 2022-2030 ten sektor będzie rozwijał się w tempie 9,6% rocznie mówi Adam Rudowski, General Partner Level2 Ventures.

Rozwiązanie Sea Machines pozwala komputerom pokładowym utrzymywać precyzyjną kontrolę nad pozycją statku, sterować kursem i prędkością podczas rejsu, zmieniać trasę w razie potrzeby, a także wykorzystywać przesyłane strumieniowo dane w celu usprawnienia operacji.

- Dzięki technologii spółki można optymalizować trasę, zużycie paliwa oraz obniżać szkodliwe emisje. Startup rozwija również technologie w zakresie wizji komputerowej oraz zaawansowanego gromadzenia danych wzdłuż szlaków żeglugowych. Rozwiązanie Sea Machines już teraz wykorzystywane jest przez uznane światowe marki działające w obszarze komercyjnego transportu morskiego, jak i podmioty sektora obronnego, co czyni tą inwestycję bardzo atrakcyjną pod kątem potencjału długoterminowego rozwojupodsumowuje Mateusz Bodio, założyciel funduszu RKKVC.

Rundzie finansowania, w której Sea Machines pozyskało 12 mln $, przewodzili Emerald Technology Ventures i Nabtesco Technology Ventures, w gronie inwestorów oprócz RKKVC i Level2 Ventures znaleźli się także Chevron Technology Ventures oraz IMC Group.

Jesteśmy

DLA WAS

Dla mediów

media@level2.vc

Level2 Ventures B.V.

De Boelelaan 7

1083HJ Amsterdam